Lista aktualności Lista aktualności

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nadleśnictwo Wałbrzych w załączeniu przekazuje ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, dla zadania pn.: Budowa sześciu drewnianych zastawek, rozbiórka przepustu i budowa w jego miejsce mostu, budowa deflektorów, rozbiórka zastawki na potoku Miła i budowa w jej miejsce progu drewnianego, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa trzech zbiorników w układzie paciorkowym, budowa kaszyc, przebudowa rowu, oraz rozbiórka umocnień potoku, w ramach zadania: „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła - Wspomnienie Górnika pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00) - numer postępowania SA.270.1.2021.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Nadleśnictwo Wałbrzych w załączeniu przekazuje informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty, dla zamówienia pn.: Budowa sześciu drewnianych zastawek,

rozbiórka przepustu i budowa w jego miejsce mostu, budowa deflektorów, rozbiórka zastawki na potoku Miła i budowa w jej miejsce progu drewnianego, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa trzech zbiorników w układzie paciorkowym, budowa kaszyc, przebudowa rowu, oraz rozbiórka umocnień potoku, w ramach zadania: „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła - Wspomnienie Górnika pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00) - numer postępowania SA.270.1.2021.

 

Agnieszka Chlipała

Specjalista ds. zamówień publicznych