Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu

Nadleśnictwo Wałbrzych, zwane dalej „Zamawiającym” ogłasza postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji, na wykonanie robót budowlanych, pn.: „ROBOTY KONSERWACYJNE Z ZAKRESU BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG LEŚNYCH, DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, OBIEKTÓW RETENCYJNYCH I MELIORACYJNYCH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH, W LATACH 2021 - 2022”.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia zawarto w poniższych załącznikach:

 

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Chlipała

tel. 530-681-339