Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Nadleśnictwo Wałbrzych, zwane dalej „Zamawiającym” ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót budowlanych, pn.:

Kompleksowe zagospodarowanie dróg leśnych w zakresie przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00).

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia zawarto w poniższych załącznikach:

 

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Chlipała tel. 530-681-339