Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonienie robót budowlanych

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert do pobrania.

 

 

Informacje o kwocie przed otwarciem ofert:

Informacja o kwocie przed otwarciem ofert do pobrania.

 

Nadleśnictwo Wałbrzych, zwane dalej „Zamawiającym” ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie robót budowlanych, pn.:

Budowa zbiornika wodnego wraz z wykonaniem związanych z nim funkcjonalnie urządzeń wodnych i regulacyjnych, budowa trzech brodów kamiennych wraz z najazdami, rozbiórka trzech przepustów i budowa w ich miejscu nowych przepustów łukowych wraz z najazdami, budowa przepustu łukowego wraz z najazdami, budowa przegrody kamiennej na cieku wodnym, budowa zabezpieczeń przeciwerozyjnych na brzegach cieku wodnego w postaci narzutów kamiennych, budowa kaszyc drewnianych, budowa deflektorów, w ramach zadania: „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Polska Woda  – Odlot Sikorek pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00).

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w postępowaniu i realizacji zamówienia zawarto w poniższych załącznikach:

Nadleśnictwo Wałbrzych informuje, że dokonało zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu dla ww. zadania jak poniżej:

1. Pismo przewodnie,

2. Zmiana SWZ,

3. Zmiana sprostowanie.

 

Sprawę prowadzi:

Agnieszka Chlipała

tel. 530-681-339