Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) w Nadleśnictwie Wałbrzych.

Zgodnie z Decyzją nr 5/17 z dnia 14 lutego 2017 roku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, powołane zostają lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF), których zidentyfikowanie jest wyznacznikiem prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej zgodnej ze standardami FSC (Forest Stewardship Council).

W celu uzyskania efektu wizualizacji przygotowana została mapa lasów HCVF w Nadleśnictwie Wałbrzych:

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w Nadleśnictwie Wałbrzych

Sporządzone zostały także mapy tematyczne, w których prezentowane są obszary wyznaczonych pojedynczych kategorii:

Mapa obszarów chronionych w rezerwatach i parkach narodowych - HCVF 1.1.1

Mapa obszarów chronionych w parkach krajobrazowych - HCVF 1.1.2

Mapa kompleksów leśnych odgrywających znaczącą rolę w krajobrazie - HCVF 2.1

Mapa obszarów obejmujących ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące - HCVF 3.1

Mapa obszarów obejmujących ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy - HCVF 3.2

Mapa lasów pełniących funkcje w sytuacjach krytycznych - lasy wodochronne - HCVF 4.1

 
 
 
Nadleśnictwo Wałbrzych  w związku z upublicznieniem powyższych dokumentów prowadzi ciągłe konsultacje społeczne i informuje, że ewentualne uwagi odnośnie powołanych "Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF" należy kierować na adres Nadleśnictwa lub RDLP  we Wrocławiu lub e-mailowo na adres: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl.