kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Wałbrzych
Nadleśnictwo Wałbrzych
074 888 05 60
074 888 05 79

ul. Miła 2

58-372 Boguszów - Gorce

Nadleśniczy
Jarosław Zając
074 888 05 60
Zastępca Nadleśniczego
Marek Nogawka
074 888 05 68
Główny Księgowy
Anna Mikołajczyk
074 888 05 69

Inżynier Nadzoru

Hubert Lenart
Inżynier Nadzoru
Tel.: 74 888 05 65
Paweł Krycki
Inżynier Nadzoru
Tel.: 74 888 05 65

Dział Gospodarki Leśnej

Izabela Grot
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 74 888 05 74
Bożena Janicka
Specjalista ds. gospodarki drewnem
Tel.: 074 888 05 64
Joanna Długa
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 74 888 05 67
Krzysztof Pieńkos
Referent ds. hodowli lasu
Tel.: 074 888 05 73
Jakub Bussler
Referent ds. ochrony przyrody
Tel.: 74 888 05 85
Katarzyna Zięba-Harbut
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 74 888 05 66

Dział Finansowo-Księgowy

Księgowy
Tel.: 74 888 05 70
Natalia Ryszka
Księgowy
Robert Frankowski
Księgowy
Jolanta Mucha
Starszy księgowy
Tel.: 074 888 05 71
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 074 888 05 72
Anna Szczerbuk-Żywczak
Księgowy
Tel.: 074 888 05 62

Posterunek Straży Leśnej

Paweł Krupa
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 074 888 05 81
Wiesław Nogawka
Strażnik Leśny
Tel.: 074 888 05 78

Stanowisko ds. Pracowniczych

Katarzyna Moneta
Starszy Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 074 888 05 63

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Krzysztof Barański
Sekretarz nadleśnictwa, Specjalista ds. BHP
Tel.: 074 888 05 76
Agnieszka Chlipała
Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 074 888 05 77
Agnieszka Gajda
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 74 888 05 84
Katarzyna Sikorska
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: 74 888 05 65
Katarzyna Mędrala
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 74 888 05 75
Piotr Staśto
Kierowca

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Nowiński
Inspektor Ochrony Danych