kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Wałbrzych
Nadleśnictwo Wałbrzych
074 888 05 60
074 888 05 79

ul. Miła 2

58-372 Boguszów - Gorce

Nadleśniczy
Leszek Kościński
074 888 05 60
Zastępca Nadleśniczego
Marek Nogawka
074 888 05 68
Główny Księgowy
Anna Mikołajczyk
074 888 05 69

Inżynier Nadzoru

Roman Zięba
Inzynier Nadzoru
Tel.: 74 888 05 65
Paweł Krycki
Inżynier Nadzoru
Tel.: 74 888 05 65

Dział Gospodarki Leśnej

Marek Strzelec
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 74 888 05 66
Izabela Grot
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 074 888 05 74
Bożena Janicka
Specjalista ds. gospodarki drewnem
Tel.: 074 888 05 64
Dariusz Lewczuk
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 074 888 05 67
Hubert Lenart
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 074 888 05 73
Mateusz Majchrzyk
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 530099192

Dział Finansowo-Księgowy

Natalia Ryszka
Księgowy
Tel.: 074 888 05 70
Jolanta Mucha
Starszy księgowy
Tel.: 074 888 05 71
Elżbieta Kuchnia
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 074 888 05 72
Violetta Kłos
Starszy Księgowy
Tel.: 074 888 05 62

Posterunek Straży Leśnej

Henryk Janik
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 074 888 05 81
Wiesław Nogawka
Strażnik Leśny
Tel.: 074 888 05 78

Stanowisko ds. Pracowniczych

Katarzyna Moneta
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 074 888 05 63

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Krzysztof Barański
Sekretarz nadleśnictwa
Tel.: 074 888 05 76
Agnieszka Chlipała
Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 074 888 05 77
Agnieszka Gajda
Starszy referent ds. administracyjnych
Krzysztof Pieńkos
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 74 888 05 84
Joanna Długa
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. drogownictwa leśnego
Tel.: 074 888 05 75
Laura Błaszków
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 74 888 05 60

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Nowiński
Inspektor Ochrony Danych