Lista aktualności Lista aktualności

Informacja z otwarcia ofert

Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie - Gorcach, działając w oparciu o Zarządzenie nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie zagospodarowania zbędnych środków trwałych (ZI-0111-13/11) oraz Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 01.07.2017r Nadleśniczego Nadleśnictwa Wałbrzych w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej, ogłosiło pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych rejestratorów i drukarek. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30.11.2023r. do godziny 9.30 nie wpłynęła żadna oferta.