Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

W lasach Nadleśnictwa Wałbrzych licznie występują różne gatunki zwierząt. Wymienić tutaj należy przede wszystkim jelenia, sarnę, muflona oraz dzika. Z drapieżników najczęściej spotkać możemy lisa.

fot. M. Grobelny muflon tryk

 

Zgodnie z obowiązującym prawem podstawowym celem łowiectwa jest ochrona zwierząt. Realizuje się ją  poprzez kształtowanie korzystnych warunków dla jej bytowania  oraz gospodarowanie jej zasobami zgodnie z zasadami ekologii, gospodarki leśnej i rolnej.

Nadleśnictwo Wałbrzych nadzoruje gospodarkę łowiecką w 7 obwodach łowieckich:


1.    Obwód nr 291 Koło łowieckie „Szarak"
2.    Obwód nr 292 Koło łowieckie „Koliba"
3.    Obwód nr 310 Koło łowieckie „Jeleń"
4.    Obwód nr 311 Koło łowieckie „Jar"
5.    Obwód nr 323 Koło łowieckie „Knieja Wałbrzych"
6.    Obwód nr 324 Koło łowieckie „Orzeł"
7.    Obwód nr 325 Koło łowieckie „Trop"


Leśnicy i myśliwi stale poprawiają warunki życia zwierząt. Zimą zwierzęta są dokarmiane.


Szacuję się, że liczebność zwierzyny jest następująca:


1.    Jeleń – 570 sztuk,
2.    Sarna – 1340 sztuk,
3.    Muflon – 514 sztuk,
4.    Dziki – 770 sztuk.