Lista aktualności Lista aktualności

lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Wałbrzych położone jest w urokliwych Sudetach Środkowych. Nasze lasy rosną głównie we wznoszących się na niewielkie wysokości Górach Wałbrzyskich oraz Górach Kamiennych i -będących najstarszą formacją geologiczną w Sudetach – Górach Sowich.

Bardzo duże zróżnicowanie terenu, charakteryzujące się licznymi wzniesieniami  oraz  bogactwo świata roślin i zwierząt świadczą o wysokiej atrakcyjności przyrodniczej.

Lesistość obszaru w granicach nadleśnictwa przekracza 40%. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest świerk pospolity, a z liściastych buk zwyczajny. Bardzo cenne pod względem przyrodniczym jest skupisko stanowisk cisów, z których aż 29 osiągnęło wymiary pomnikowe. Ponad 90% z wyróżnionych 10 typów gleb stanowią gleby brunatne. Wśród siedlisk leśnych największym udziałem odznacza się las mieszany górski (LMG).

Na naszym terenie stwierdziliśmy występowanie wielu rzadkich gatunków roślin. Wymienić tu można podlegające ochronie ścisłej: wawrzynka wilcze łyko, śnieżyczkę przebiśnieg, podrzenia żebrowca czy lilię złotogłów. Liczne stare sztolnie są natomiast miejscami, w których żyją nietoperze. Na obszarze Ostoja Nietoperza Gór Sowich stwierdzono występowanie 3 gatunków nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.

Największym ssakiem żyjącym w naszych lasach jest jeleń szlachetny. Oprócz niego licznie występują sarny, dziki, lisy. Charakterystycznym gatunkiem występującym u nas jest muflon.