Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Wałbrzych informuje o wszczęciu postępowania przetargowego dla zamówienia pn.: „SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA, PN.: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DOJAZDU POŻAROWEGO NR 12, NA TERENIE LEŚNICTWA SOKOŁOWSKO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH NIEZBĘDNYCH W TYM ZAKRESIE POZWOLEŃ, DECYZJI, ZGÓD I OPINII ORAZ NADZOREM AUTORSKIM”. Więcej informacji proszę kliknąć TUTAJ