Lista aktualności Lista aktualności

Postępowanie przetargowe dot. usług utrzymywania dróg leśnych, obiektów inżynierskich, retencyjnych i melioracyjnych

Nadleśnictwo Wałbrzych informuje o ogłoszonym postępowaniu przetargowym dla zamówienia pn.: „USŁUGI Z ZAKRESU BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG LEŚNYCH, DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, OBIEKTÓW RETENCYJNYCH I MELIORACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZARZĄDZIE NADLEŚNICTWA WAŁBRZYCH, W LATACH 2023/2024”,

 

Załącznik nr 1 – formularz Oferty,

Załącznik nr 2 – kosztorys ofertowy,

Załącznik nr 3 – projekt umowy,

Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 

Poniżej link do strony prowadzonego postępowania: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-walbrzych/zamowienia-publiczne2