Lista aktualności Lista aktualności

Informacja z otwarcia ofert-przetarg na zakup zbędnych rejestratorów i drukarek

Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie - Gorcach, działając w oparciu

o Zarządzenie nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zagospodarowania zbędnych środków trwałych (ZI-0111-

13/11) oraz Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 01.07.2017 r. Nadleśniczego Nadleśnictwa

Wałbrzych w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej,  przedstawia w załączeniu informację z otwarcia ofert na ogłaszony pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych rejestratorów i drukarek.