Lista aktualności Lista aktualności

Przeprowadzenie rocznych przeglądów technicznych budynków znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych

Nadleśnictwo Wałbrzych ogłasza zamówienie na usługę dotyczącą przeprowadzenia  rocznych przeglądów technicznych  budynków znajdujących się w zarządzie Nadleśnictwa Wałbrzych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 682) oraz aktami wykonawczymi - w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836). Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach