Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Zajęcia z edukacji leśnej przeprowadzane są na podstawie wypełnionego przez placówkę zgłoszenia.

„Formularz zgłoszeniowy…" skierowany jest do jednostek oświatowych oraz innych placówek zainteresowanych przeprowadzeniem zorganizowanych zajęć z edukacji leśnej. Służy on do skoordynowania zajęć prowadzonych na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych.

Placówka wypełnia „Formularz zgłoszeniowy na zajęcia z edukacji leśnej" - skan wypełnionego formularza wysyła na adres mailowy : walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl oraz jakub.bussler@wroclaw.lasy.gov.pl

Szczegółowe terminy, tematyka, miejsce i czas zajęć  - po zgłoszeniu, uzgadniane są telefoniczne z osobą prowadzącą w nadleśnictwie edukację leśną.

Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odmowy przeprowadzenia zajęć.

 

Osoba odpowiedzialna za edukację leśną w Nadleśnictwie Wałbrzych :

Jakub Bussler (adres mailowy: jakub.bussler@wroclaw.lasy.gov.pl)