"Zanocuj w lesie" w Nadleśnictwie Wałbrzych

Obszar pn.: Masyw Trójgarbu

Zapraszamy do nocowania w lesie, w cieniu Trójgarbu, przy szumie wiatru i śpiewie ptaków! Mamy nadzieję, że Ci się spodoba!

(Mapa również w załączniku na dole strony)

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US  (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru – znajduje się w załączniku na dole strony,
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą:
  1. nadleśnictwo nie zapewnia drewna na ognisko – należy je przynieść ze sobą.
  2. miejsca na ognisko zostały zaznaczone czerwoną kropką na powyższej mapie. W terenie są to obiekty infrastruktury turystycznej (wiaty) powstałe w ramach projektu "Ekomuzeum wokół Trójgarbu",
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/. Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu. Znajdziesz je tutaj: https://walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl/turystyka-w-nadlesnictwie (Nadleśnictwo Wałbrzych -> zakładka 'Turystyka' -> zakładka 'Turystyka w nadleśnictwie')
 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.
 6. Obecnie prace prowadzone są w wydzieleniach: 106c, 102h, 132b, 77b, 75a, 78a
 7. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków: obecnie nie ma zamkniętych/ zmienionych przebiegów szlaków.
 8. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 

    Obszar programu "Zanocuj w lesie" znajduje się w granicach koła łowieckiego "Szarak"

 1. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (formularz znajduje się w załączeniu na dole strony) oraz przesłanie go na adres: mateusz.majchrzyk@wroclaw.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

 

 

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

Mateusz Majchrzyk

tel. 530 099 192

adres mail: mateusz.majchrzyk@wroclaw.lasy.gov.pl

 

Zachęcamy też Was do udziału w ankiecie dotyczącej projektu, którą możecie anonimowo wypełnić pod tym linkiem: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl

 

 Nadleśnictwo Wałbrzych przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.