Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu polega na racjonalnym planowaniu i pozyskiwaniu użytków leśnych – drewna a także płodów runa leśnego (grzybów, jagód, ziół leczniczych), choinek, kopalin, i wielu innych. Zaspokojenie potrzeb społeczeństwa na wszystkie „produkty” lasu musi być jednak ściśle podporządkowane zasadzie trwałości jego istnienia. Tym właśnie zajmują się leśnicy.

Pula drewna jaką można pozyskać jest ściśle określona w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Plan ten precyzyjnie wskazuje ilość oraz miejsca, które można użytkować. Jest gwarantem nie tylko  pozyskania  nieprzekraczającego  możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznego zwiększania zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu.

fot. G. Grobelny Składowisko drewna w Leśnictwie Witków

 

Wielkość pozyskania w planie urządzenia lasu określa tzw. etat cięć, który wskazuje miejsce i zaplanowaną do wycięcia na dane dziesięciolecie ilość drewna.


Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.


Pozyskane drewno pochodzi z:


•    cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
•    cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
•    cięć niezaplanowanych – są one konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.


Nadleśnictwo Wałbrzych prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni ponad 15 tys. ha i pozyskuje rocznie ok. 105 tys. m sześc. drewna.


W 2013 roku pozyskaliśmy:


•    29 tys. m sześc. w cięciach rębnych,
•    68 tys. m sześc. w cięciach przedrębnych (pielęgnacyjnych),
•    8 tys. m. sześc. w cięciach przygodnych.


Ponad 76% pozyskanego drewna to świerk pospolity. Natomiast z gatunków liściastych najwięcej wycinamy buka zwyczajnego (12%). 


Wszystkimi pracami w lesie zajmują się wyspecjalizowane prywatne zakłady usług leśnych. Pozyskanie drewna odbywa się w sposób zgodny z najwyższymi standardami, co potwierdza posiadany przez nas certyfikatu dobrej gospodarki leśnej FSC.


Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych trafia głównie do przedsiębiorstw zajmujących się dalszym przerobem tego surowca: tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego. Ponadto drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych,