Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Dominującym gatunkiem lasów naszego Nadleśnictwa jest świerk. Przeciętny wiek wynosi 74 lata, natomiast zasobność 331 m3/1 ha. Wśród siedlisk leśnych przeważaj siedliska lasowe.

Udział gatunków lasotwórczych przedstawia się następująco:


•    64 proc. – świerk,
•    20 proc. – buk,
•    5 proc.  – dąb,
•    3 proc – jawor,
•    3 proc. – brzoza,
•    2 proc. – modrzew,
•    1 proc. – pozostałe.

 

Udział siedlisk leśnych:


•    64 proc – las mieszany górski,
•    11 proc. – bór mieszany górski,
•    16 proc. – las górski
•    6 proc. – las mieszany wyżynny
•    2 proc. –las wyżynny,
•    1 proc. – pozostałe.

 

Przeciętna zasobność:


•    Świerk – 351 m sześć./ha
•    Buk – 250 m sześć./ha
•    Dąb – 309m sześć./ha
 

 

Udział drzewostanów w klasach wieku:
Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa 21 – 40 lat,  III klasa 41-60 lat).•    7 proc. – I klasa
•    8 proc. – II klasa
•    17 proc. – III klasa
•    11 proc. – IV klasa
•    12 proc. – V klasa
•    5 proc. – VI klasa
•    3 proc.  – VII klasa

•    3 proc.  – VIII klasa

•    28 proc.  – KO

•    4 proc.  – KDO

•    2 proc.  – pozostałe.