Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Nadleśnictwo Wałbrzych, obejmujące obręby Wałbrzych i Głuszyca, w teraźniejszych granicach powstało 1 stycznia 1973 roku.

Obecny obręb Wałbrzych, byłe Nadleśnictwo Wałbrzych powstało w 1945 roku. W skład ówczesnego Nadleśnictwa Wałbrzych wchodziły głównie lasy państwowe oraz zajmujące niewielką powierzchnię lasy majątkowe, kolegialne, kopalniane i miejskie oraz grunty rolne słabej jakości przeznaczone do zalesień.


Historycznie biorąc lasy obrębu Wałbrzych przed przeszło 100 laty miały dużo korzystniejszy
skład gatunkowy drzewostanów niż obecnie,  gdyż większy był udział gatunków liściastych i jodły. Ale panująca w Niemczech od 150 lat teoria najwyższej renty gruntowej wywarła wyraźny wpływ na strukturę gatunkową drzewostanów i  miejsce dawnych drzewostanów mieszanych zajęły monokultury świerkowe.

Błędy tego kierunku w gospodarce leśnej szczególnie wyraźnie ujawniły się w obrębie
Wałbrzycha, gdzie wraz ze wszystkimi ujemnymi następstwami właściwymi drzewostanom jednogatunkowym doszedł jeszcze czynnik szkodliwego działania przemysłu. Świerk okazał się bowiem również mało odporny na działanie gazów i pyłów fabrycznych.


Lasy obecnego obrębu Głuszyca do roku 1945 były w przeważającej części własnością prywatną – książęcą i wchodziły w skład dawnych dwu nadleśnictw, a mianowicie Nadleśnictw Unisław i Głuszyca, o łącznej powierzchni 5319 ha.


Odnalezione mapy gospodarcze z lat 1858 i 1884 roku świadczą o planowej gospodarce już od przeszło 100 lat.