Położenie

Nadleśnictwo Wałbrzych jest jednym z 33 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

Historia

Nadleśnictwo Wałbrzych, obejmujące obręby Wałbrzych i Głuszyca, w teraźniejszych granicach powstało 1 stycznia 1973 roku.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych , działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”, reazlizowany jest w ramach priorytetu III „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska” i prowadzony w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.