Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu to nie tylko walka z różnego rodzaju szkodnikami, ale również prognozowanie, diagnozowanie i szeroko zakrojona profilaktyka.

Ogólny stan zdrowotny lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Wałbrzych  nie jest najlepszy, ale w ostatnim okresie można zaobserwować poprawę kondycji  zdrowotnej drzewostanów.

Pierwotna przyczyną  złego stanu lasu  było wprowadzanie na szeroką skalę monokultur świerkowych obcego pochodzenia na siedliska lasowe (nie dostosowanych do panujących tu warunków) oraz duża liczba zakładów przemysłowych emitujących nadmierne ilości szkodliwych pyłów i gazów.
                                                                                                 
Spośród innych czynników abiotycznych, które zagrażają naszym lasom należy wspomnieć o  silnych wiatrach, opadach atmosferycznych (śnieg, deszcz) oraz okiści.

Często to one powodują duże szkody w drzewostanach (złomy, wywały, wywroty). W porę nie uprzątnięte mogą stać się bardzo dobrą pożywką dla rozwoju szkodliwych owadów.


Wśród czynników biotycznych zagrażających drzewostanom największa rolę odgrywają owady i grzyby.

Szkodliwe owady możemy podzielić na  trzy grupy:

1-      szkodniki pierwotne ( atakujące żywe i zdrowe rośliny ) ? w tej grupie najwięcej szkód powodują brudnica mniszka i zasnuja świerkowa .

2-       szkodniki wtórne ( atakujące żywe ,ale osłabione i chore organizmy ) ? tutaj szczególną aktywnością wykazują się kornik drukarz , kornik drukarczyk , czterooczak świerkowiec oraz rytownik pospolity.  

3-       szkodniki techniczne (szkodniki , które poprzez żerowanie obniżają wartość techniczną drewna ) - do największych szkodników należy drwalnik paskowany.

 

Zapobieganie

Co roku prowadzi się w Nadleśnictwie  szereg prac prognostycznych - założonych jest około 200 powierzchni  kontrolnych. W związku z zalesieniami gruntów porolnych wykonywane są badania zapędraczenia gleby. Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowane jest sześć punktów monitoringu biologicznego oraz jeden punkt monitoringu  technicznego.

Walkę ze szkodnikami prowadzone jest poprzez wykładanie pułapek  feromonowych , pułapek klasycznych (drzew pułapkowych), lokalizowanie i usuwanie drzew trocinkowych, a także w trakcie nasilenia rójek owadów - wprowadzanie metody rotacyjnej .