Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Ochrona lasu to nie tylko walka z różnego rodzaju szkodnikami, ale również prognozowanie, diagnozowanie i szeroko zakrojona profilaktyka.

Drzewa narażone są na wiele czynników abiotycznych, jak np.: wiatry, pożary, okiść i in.

Wśród czynników biotycznych zagrażających drzewostanom największa rolę odgrywają owady i grzyby.

Szkodliwe owady możemy podzielić na  trzy grupy:

1-      szkodniki pierwotne ( atakujące żywe i zdrowe rośliny ) ? w tej grupie najwięcej szkód powodują brudnica mniszka i zasnuja świerkowa .

2-       szkodniki wtórne ( atakujące żywe ,ale osłabione i chore organizmy ) ? tutaj szczególną aktywnością wykazują się kornik drukarz , kornik drukarczyk , czterooczak świerkowiec oraz rytownik pospolity.  

3-       szkodniki techniczne (szkodniki , które poprzez żerowanie obniżają wartość techniczną drewna ) - do największych szkodników należy drwalnik paskowany.

 

Zapobieganie

Co roku prowadzi się w Nadleśnictwie  szereg prac prognostycznych - założonych jest około 200 powierzchni  kontrolnych. W związku z zalesieniami gruntów porolnych wykonywane są badania zapędraczenia gleby. Na terenie Nadleśnictwa zlokalizowane jest sześć punktów monitoringu biologicznego oraz jeden punkt monitoringu  technicznego.

Walkę ze szkodnikami prowadzone jest poprzez wykładanie pułapek  feromonowych , pułapek klasycznych (drzew pułapkowych), lokalizowanie i usuwanie drzew trocinkowych, a także w trakcie nasilenia rójek owadów - wprowadzanie metody rotacyjnej .