Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki Przyrody

Pomnikiem przyrody mogą być pojedyncze twory przyrody lub ich skupiska charakteryzujące się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi, historycznymi lub krajobrazowymi.

Twórcą pojęcia "pomnik przyrody" jest Aleksander von Humboldt. Zwracał on uwagę na konieczność ochrony przyrody, a terminu „ pomnik przyrody" użył pod wpływem niezapomnianego wrażenia, jakie na nim wywarły olbrzymie, sędziwe drzewa oglądane w Ameryce Południowej podczas podróży w latach 1799 – 1804.


W granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa Wałbrzych występuje szereg takich tworów przyrody, które uznane zostały lub mogą być uznane za pomniki. Obecnie drzew pomnikowych stale przybywa, a w ich prawnym ustanawianiu przyrody doniosła rolę odgrywali i odgrywają nadal leśnicy.


Wśród 11 drzew stanowiących pomniki przyrody w naszym Nadleśnictwie,  najciekawszym jest rosnący w naszych lasach cis „Bolko", którego wiek szacuje się na 400 lat.