Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie

Nadleśnictwo Wałbrzych informuje o wszczęciu postępowania przetargowego dla zamówienia pn.: „Badanie sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Wałbrzych za rok 2023”. Oferty należy składać do dnia 21 czerwca 2023 r., na adres malowy: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)